Geomeetria

VI. Korrapärane hulknurk, selle ümber- ja siseringjoon

1. Ringjoont nimetatakse antud hulknurga ümberringjooneks, kui ringjoon

a) läbib hulknurga kõiki tippe;

b) läbib vähemalt kahte hulknurga tippu;

c) ei läbi ühtegi hulknurga tippu;

d) puutub hulknurga kõiki külgi;

e) puutub hulknurga ühte külge.

 

2. Kui hulknurga kõik küljed on ringjoone puutujateks, siis nimetatakse seda ringjoont hulknurga

a) ümberringjooneks

b) siseringjooneks;

c) välisringjooneks;

d) apoteemiks.

 

3. Igal korrapärasel hulknurgal

a) on siseringjoon, aga puudub ümberringjoon;

b) on ümberringjoon, aga puudub siseringjoon;

c) puudub nii sise- kui ka ümberringjoon;

d) on nii sise- kui ka ümberringjoon.