Geomeetria

VI. Korrapärane hulknurk, selle ümber- ja siseringjoon

1. Joonesta suvalise suurusega ring ja korrapärane kõõlkuusnurk.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Joonesta suvalise suurusega ring ja korrapärane kõõlkolmnurk.