Geomeetria

VI. Korrapärane hulknurk, selle ümber- ja siseringjoon

1.Joonesta suvalise suurusega ring ning sinna kõõlruut ja puutujaruut.

 

 

 

 

 

 

 

2. Korrapärase kuusnurga ümbermõõt on 18 cm. Leia kuusnurga ümberringjoone pikkus. Seejärel arvuta siseringjoone pikkus.