Geomeetria

VI. Korrapärane hulknurk, selle ümber- ja siseringjoon

1. Joonesta korrapärane kolmnurk, mille külg on 4 cm. Joonesta selle kolmnurga ümberringjoon ja siseringjoon. Mõõda vajalikud pikkused ja leia ümberringjoone pikkus ja selle pindala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eelmise ülesande põhjal leia kolmnurga siseringjoone pikkus ja selle pindala.