Geomeetria

VII. Korrapärase hulknurga ümbermõõt ja pindala

1. Korrapärase hulknurga ümbermõõt võrdub

a) küljepikkuste korrutisega;

b) raadiuse ja apoteemi korrutisega;

c) külgede arvu ja küljepikkuse korrutisega;

d) külgede arvu ja apoteemi korrutisega;

e) küljepikkuse ja apoteemi korrutisega.

 

2. Korrapärase hulknurga pindala võrdub

a) ümbermõõdu ja apoteemi korrutisega;

b) poole ümbermõõdu ja apoteemi korrutisega;

c) külgede pikkuste summaga;

d) külje pikkuse ja apoteemi korrutisega;

e) külje pikkuse ja apoteemi poole korrutisega.

 

3. Korrapärase hulknurga siseringjoone raadiust nimetatakse hulknurga

a) kõrguseks;

b) apoteemiks;

c) diagonaaliks;

d) mediaaniks;

e) puutujaks.