Geomeetria

I. Ringjoon, ringjoone kaar, kõõl 

1. Ringjooneks keskpunktiga O ja raadiusega r nimetatakse tasandi kõigi selliste punktide hulka,

a) mille kaugus punktist O on r;

b) mille kaugus punktist O ja mingist sirgest on r;

 c) mis asuvad punkti O läbivast sirgest kaugusel r;

d) mis asuvad punkti O läbivast tasandist kaugusel r;

e) mille kaugus punktist O on 2r.

 

2. Läbi kolme erineva punkti

 a) saab alati joonestada vähemalt kaks ringjoont;

 b) saab joonestada ainult ühe ringjoone;

c) ei saa kunagi joonestada ühtegi ringjoont;

d) saab joonestada ühe ja ainult ühe ringjoone, kui need punktid ei asu ühel sirgel.

 

3. Ringi piirava ringjoone mingit kaht punkti ühendavat lõiku nimetatakse ringi

a) raadiuseks;

b) puutujaks;

c) diameetriks;

d) kaareks;

e) kõõluks.