Geomeetria

I. Ringjoon, ringjoone kaar, kõõl 

1. Ringjoone kõõlu, mis läbib keskpunkti, nimetatakse ringjoone

a) raadiuseks;

b) lõikajaks;

 c) diameetriks;

d) kaareks;

e) puutujaks.

 

2. Ringi raadius

 a) ei ole võrreldav diameetriga;

 b) on diameetrist kaks korda lühem;

c) on võrdne diameetriga;

d) on diameetrist kaks korda pikem.

 

3. Võrdsete raadiustega ringjoonte võrdsed kõõlud on

a) ringjoone keskpunktist võrdsel kaugusel;

b) risti;

c) paralleelsed;

d) diameetrid;

e) ringjoone keskpunktist erineval kaugusel.