Geomeetria

I. Ringjoon, ringjoone kaar, kõõl 

1. Ringiks keskpunktiga O ja raadiusega r nimetatakse tasandi kõigi selliste punktide hulka,

a) mille kaugus punktist O on r;

b) mille kaugus punktist O on väiksem või võrdne raadiusega r;

 c) mis asuvad punkti O läbivast sirgest kaugusel r;

d) mis asuvad punkti O läbivast tasandist kaugusel r;

e) mille kaugus punktist O on 2r.

 

2. Ringjoont saab joonestada läbi mis tahes

 a) kolme punkti, mis on ühel sirgel;

 b) nelja punkti, mis on ühel sirgel;

c) kolme punkti, mis ei asu ühel sirgel;

d) nelja punkti, mis ei asu ühel sirgel.

 

3. Ringi kõõlu, mis läbib keskpunkti, nimetatakse ringi

a) raadiuseks;

b) diameetriks;

c) puutujaks;

d) lõikajaks;

e) kaareks.