Geomeetria

VII. Korrapärase hulknurga ümbermõõt ja pindala

1. Korrapärase kõõlkolmnurga ümbermõõt on 3,6 dm. Leia selle kolmnurga, tema ümberringjoone ja siseringjoone pindala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Korrapärase kõõlkolmnurga ümbermõõt on 42 cm. Leia selle kolmnurga pindala ning tema ümber- ja siseringjoone ümbermõõt.