Geomeetria

VIII. Püstprisma, püstprisma pindala ja ruumala

1. Kas leidub püstprisma, mille servade arv on

a) 10;

b) 13;

c) 14;

d) 9;

e) 8;

f) 7.

 

2. Püstprismal on 12 tippu. Mitu külg- ja põhiserva ning mitu külgtahku on sel prismal?

 

 

 

 

 

 

3. Korrapärase prisma põhiserv on 4 cm ja külgserv 14 cm. Külg- ja põhiservade pikkuste summa on 1,44 m. Milline kujund on selle prisma põhjaks?