Geomeetria

VIII. Püstprisma, püstprisma pindala ja ruumala

1. Mitu tippu, külgtahku, külg- ja põhiserva on viisnurksel prismal? Tee joonis, kui vaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Püstprismal on 16 tippu. Mitu külg- ja põhiserva ning mitu külgtahku on sel prismal?