Geomeetria

IX. Püramiid, püramiidi pindala ja ruumala

1. Leia korrapärase nelinurkse püramiidi ruumala, kui püramiidi põhiserv on 7 dm ja kõrgus 1,37 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Arvuta püramiidi ruumala, kui põhja pindala on 34,6 mm² ja kõrgus 4,3 mm.