Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk

1. Defineeri kesknurk. Tee joonis, kui vaja.

 

 

 

 

2. Defineeri kaarekraad. Tee joonis, kui vaja.

 

 

 

 

 

 

3. Defineeri piirdenurk. Tee joonis, kui vaja.