Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Kesknurgaks nimetatakse nurka, mille

a) tipp asetseb ringi keskpunktis;

b) moodustavad kaks lõikuvat kõõlu;

c) moodustavad kaks ühise otspunktiga ringi kõõlu;

d) tipp asetseb ringjoonel;

e) moodustavad kaks ühise otspunktiga ringjoone puutujat.

 

2. Nurk, mille moodustavad kaks ühise otspunktiga ringjoone kõõlu, on

 a) kesknurk;

 b) piirdenurk;

c) tippnurk;

d) tipunurk.

 

3. Diameetrile toetuv piirdenurk on

a) täisnurk;

b) sirgnurk;

c) teravnurk;

d) nürinurk;

e) määramatu suurusega.