Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Nurk, mille moodustavad ringi kaks raadiust on

a) piirdenurk;

b) kesknurk;

c) tippnurk;

d) tipunurk;

e) teravnurk.

 

2. Piirdenurgaks nimetatakse nurka, mille

 a) tipp asetseb ringjoone keskpunktis;

 b) moodustavad kaks lõikuvat kõõlu;

c) moodustavad kaks raadiust;

d) tipp asetseb ringjoonel.

 

3. Ringjoone võrdsetele kaartele vastavad kõõlud

a) on erinevad, kesknurgad aga võrdsed;

b) on võrdsed, kesknurgad aga erinevad;

c) ja kesknurgad on võrdsed;

d) ja kesknurgad on erinevad.