Geomeetria

IX. Püramiid, püramiidi pindala ja ruumala

1. Püramiidi ja prisma kõrgused on mõlemal 13,4 cm ja nende põhjadeks on võrdsed korrapärased viisnurgad pindalaga 40 cm². Mitu korda ületab prisma ruumala püramiidi ruumala?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leia korrapärase nelinurkse püramiidi kõrgus, kui tema ruumala on 289 m³ ja põhja ümbermõõt 34 m.