Geomeetria

IX. Püramiid, püramiidi pindala ja ruumala

1. Püramiidi ja prisma kõrgused on mõlemal 8,4 cm ja nende põhjadeks on võrdsed korrapärased nelinurgad pindalaga 32 cm². Mitu korda ületab prisma ruumala püramiidi ruumala?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leia korrapärase nelinurkse püramiidi kõrgus, kui tema ruumala on 363 m³ ja põhja ümbermõõt 44 m.