Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Ringjoone suuremale kõõlule vastab

a) suurem kesknurk ja väiksem kaar;

b) suurem kesknurk ja suurem kaar;

c) väiksem kesknurk ja suurem kaar;

d) väiksem kesknurk ja väiksem kaar.

 

2. Kesknurk

 a) moodustab poole samale kaarele toetuvast piirdenurgast;

 b) on võrdne samale kaarele toetuva piirdenurgaga;

c) on kaks korda suurem samale kaarele toetuvast piirdenurgast;

d) on väiksem samale kaarele toetuvast piirdenurgast;

e) ja samale kaarele toetuv piirdenurk ei ole omavahel võrreldavad.

 

3. Ringjoone väiksemale kesknurgale vastab

a) suurem kõõl ja väiksem kaar;

b) suurem kõõl ja suurem kaar;

c) väiksem kõõl ja suurem kaar;

d) väiksem kõõl ja väiksem kaar.