Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Ringjoone võrdsetele kesknurkadele vastavad kõõlud

a) on võrdsed, kaared aga erinevad;

b) on erinevad, kaared aga võrdsed;

c) ja kaared on võrdsed;

d) ja kaared on erinevad.

 

2. Kesknurk, mis toetub kaarele suurusega 30°, on suurusega

 a) 15°;

 b) 180/6 rad;

c) 180/2 rad;

d) 60°;

e) 90°.

 

3. Piirdenurk, mis toetub kaarele suurusega 180/2 rad, on suurusega

a) 45°;

b) 90°;

c) 180 rad;

d) 360 rad;

e) 180°.