Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Piirdenurk suurusega 90° toetub

a) raadiusele;

b) diameetrile;

c) raadiuse pikkusele kaarele;

d) kaarele, mille pikkus on neljandik ringjoone pikkusest.

 

2. Piirdenurk moodustab poole vastavast

 a) tippnurgast;

 b) kesknurgast;

c) kõrvunurgast;

d) sirgnurgast;

e) lähisnurgast.

 

3. Kesknurk, mis toetub kaarele suurusega 60°, on suurusega

a) 120°;

b) 90°;

c) 180 rad;

d) 180/6 rad;

e) 60°.