Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Kui suure osa ringjoonest moodustab kaar, millele toetuv kesknurk on

a) 10°,

 

b) 15°,

 

c) 30°,

 

d) 60°,

 

e) 120°,

 

f) 180°.

 

 

2. Mis on kesknurga ja ringi ühisosa?