Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Kui suur peab olema kesknurk, et talle vastav kaar moodustaks tervest ringjoonest

a) 15 %;

 

b) 25 %;

 

c) 30 %;

 

d) 40 %?

 

2. Kui suur nurk on kella minuti- ja tunniosuti vahel

a) kell 10,

 

 

b) kell 6,

 

c) kell 3?