Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Arvuta peast piirdenurga suurus, kui temaga samale kaarele toetuv kesknurk on

a) 30°

 

b) 54°

 

c) 124°

 

d) 138°

 

e) 142°

 

2. Tähista joonis ja loetle piirdenurgad.