Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Kolmnurgas KLM on K = 85° ja M = 47°. Leian järgmiste nurkade ja kaarte suurused:

2. Nimeta kaks kellaaega, mil osutitevaheline nurk on 150°.