Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Leian järgmiste nurkade ja kaarte suurused:

 

2. Nimeta kaks kellaaega, mil osutitevaheline nurk on 210°.