Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Arvuta nurk ringi välispunktist tõmmatud lõikajate vahel, kui kaared selle nurga sisepiirkonnas on :

a) 47° ja 168°

 

 

 

 

b) 63° ja 137°

 

 

 

 

c) 52° ja 173°

 

 

 

 

d) 41° ja 175°