Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Arvuta ja märgi joonistele kõikide nurkade ja kaarte väärtused.