Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Arvuta samale kaarele toetuva kesk- ja piirdenurga suurused, kui kesknurk on piirdenurgast suurem

a) 27° vőrra

 

 

 

 

b) 44° vőrra

 

 

 

 

c) 69° vőrra

 

 

 

 

d) 88° vőrra