Geomeetria

II. Kesknurk, piirdenurk 

1. Ringjoon on jaotatud vahekorras 3 : 7 : 8. Jaotuspunktid on ühendatud lõikudega. Arvuta saadud kolmnurkade nurgad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ringjoon on jaotatud vahekorras 4 : 5 : 9. Jaotuspunktid on ühendatud lõikudega. Arvuta saadud kolmnurkade nurgad.