Geomeetria

III. Thalese teoreem 

1. Thalese teoreem:

…………………………………………………………………………

……………………………………………………….............................

 

2. Tδisnurksete kolmnurkade vυrdsuse tunnus: kaks tδisnurkset kolmnurka on vυrdsed, kui

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

 

3. Leia ringjoonele keskpunkt.