Geomeetria

III. Thalese teoreem 

1. Joonesta täisnurkne kolmnurk, kui hüpotenuus on 4,8 cm ja kaatet 3 cm. Mõõda jooniselt teine kaatet ja arvuta saadud kolmnurga pindala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Joonesta täisnurkne kolmnurk, kui hüpotenuus on 6,4 cm ja kaatet 4,2 cm. Mõõda jooniselt teine kaatet ja arvuta saadud kolmnurga pindala.