Geomeetria

III. Thalese teoreem 

1. Joonesta täisnurkne kolmnurk, kui hüpotenuus on 3,4 cm ja kaatet 25 mm. Mõõda jooniselt teine kaatet ja arvuta saadud kolmnurga pindala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Joonesta täisnurkne kolmnurk, kui hüpotenuus on 52 mm ja kaatet 4 cm. Mõõda jooniselt teine kaatet ja arvuta saadud kolmnurga pindala.