Geomeetria

III. Thalese teoreem 

1. Joonesta täisnurkne kolmnurk, kui hüpotenuus AB on 4,2 cm ja teravnurk A on 30°. Mõõda jooniselt vajalikud suurused ja arvuta saadud kolmnurga pindala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Joonesta täisnurkne kolmnurk, kui hüpotenuus AB on 5,4 cm ja teravnurk A on 45°. Mõõda jooniselt vajalikud suurused ja arvuta saadud kolmnurga pindala.