Geomeetria

III. Thalese teoreem 

1. Joonesta täisnurkne kolmnurk, kui hüpotenuus AB on 5,9 cm ja teravnurk A on 25°. Mõõda jooniselt vajalikud suurused ja arvuta saadud kolmnurga pindala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Joonesta täisnurkne kolmnurk, kui hüpotenuus AB on 0,6 dm ja teravnurk A on 40°. Mõõda jooniselt vajalikud suurused ja arvuta saadud kolmnurga pindala.