Ruutvõrrand.

 

 1) Lihtsusta avaldis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) Missuguse kaksliikme ruuduga võrdub antud hulkliige?

 

 

 

 

3) Millega oleks vaja avaldist täiendada, et see oleks kaksliikme ruut?