Ruutvõrrand.

 

 1) Lahenda võrrand kaksliikme ruuduks täiendamise võttega.