Ruutvõrrand.

 

 1) Lahenda ruutvõrrand. Jälgi hoolikalt võrrandi kordajaid ja nende märke.