Ruutvõrrand.

 

 1) Lahenda võrrand. Kui see on otstarbekas, siis taanda võrrandit enne lahendamist.