Ruutvõrrand.

 

 1) Lahenda võrrand, seda enne otstarbekuse korral taandades.