Ruutvõrrand.

 

 1) Lahenda võrrand, valides võimalikult otstarbeka lahendustee.

a) (5x - 2)(x + 4) = 0

 

 

 

 

b) (2x + 3)(6x - 5) = 0