Ruutvõrrand.

 

1) Kahe järjestikuse täisarvu korrutis on 182. Mis arvud need on?

 

 

 

 

 

 

2) Kahe teineteisele järgneva täisarvu ruutude summa on 113. Mis arvud need on?

 

 

 

 

 

 

3) Kahe teineteisele järgneva negatiivse täisarvu ruutude summa on 41. Mis arvud need on?

 

 

 

 

 

 

4) Kahe järjestikuse positiivse paarisarvu korrutis on 528. Mis arvud need on?