Ruutvõrrand.

 

1) Jaotada arv 17 kaheks liidetavaks nii, et nende ruutude summa oleks 143.

 

 

 

 

 

 

2) Kahest arvust on üks teisest 5 võrra suurem, kusjuures nende arvude korrutis on 234. Leia need arvud.

 

 

 

 

 

 

3) Kahe arvu vahe on 9, kuid samade arvude korrutis on 486. Leia need arvud.

 

 

 

 

 

 

4) Kahe järjestikuse paaritu arvu korrutis on 323. Leia need arvud.