Ruutvõrrand.

 

1) Rombi üks diagonaal on teisest 2 korda pikem. Leia nende diagonaalide pikkused, kui rombi pindala on 49 ruutsentimeetrit.

 

 

 

 

 

 

 

2) Kolmnurga alus on 1/3 kõrgusest. Kolnnurga pindala on 54 ruutsentimeetrit. Kui pikk on kolmnurga kõrgus?

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kolmnurga kõrgus on 70% alusest. Kolmnurga pindala on 35 ruutsentimeetrit. Kui pikk on kolmnurga alus?