Ruutvõrrand.

 

1) Leia võrrandi ligikaudsed lahendid kolme tüvenumbriga.