Ruutvõrrand.

 

1) Lahenda võrrand. Vali võimalikult otstarbekas lahendustee.