Ruutvõrrand.

 

1) Isa sündis 1892. a. Poeg sündis x aastat hiljem, kusjuures aastaarv oli siis x × x. Mis aastal sündis poeg?

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kahekohalise arvu kümneliste number on üheliste omast 3 võrra suurem. Selle arvu ristsumma ruut on arvust endast 3 võrra väiksem. Mis arv see on? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kui ruudu üht külge suurendada kolm korda ja teist 5 m võrra, siis saame ristküliku, mille pindala on ruudu pindalast 125 ruutmeetri võrra suurem. Leia ruudu pindala.