Ruutvõrrand.

X. Ruutvõrrandi diskriminant.

1) Missugune peab olema tähe a väärtus, et võrrandil 

a) oleks kaks võrdset lahendit;

b) oleks kaks erinevat lahendit;

c) ei oleks ühtegi lahendit?