Ruutvõrrand.

XI. Taandatud ruutvõrrandi lahendite omadused.

1) Otsusta iga alljärgneva ruutvõrrandi korral, millega võrdub lahendite summa, millega võrdub lahendite korrutis ja missugused on lahendite märgid.