Ruutvõrrand.

XI. Taandatud ruutvõrrandi lahendite omadused.

1) Koosta ruutvõrrand, mille lahendid on 

a) 3 ja 5 b) 3 ja –5

 

 

c) 2 ja 3 d) -2 ja -4

 

 

e) 6 ja 0 f) 4 ja -4

 

 

g) -2 ja 7 h) -4 ja -6

 

 

i) 3 ja 3 j) 0 ja -1

 

 

k) 1999 ja 1 l) 7 ja 8

 

 

m) 4 ja 9 n) 11 ja -3