Ruutvõrrand.

XI. Taandatud ruutvõrrandi lahendite omadused.

 

 

2) Jaota arv 23 kaheks osaks nii, et nende osade korrutis oleks 132.

 

 

 

 

 

3) Jaota arv 29 kaheks osaks nii, et nende osade korrutis on 208.